Beurzen en prijzen

  • Gewaardeerd! van KNAW voor weblog Neerlandistiek (team, penvoerder prof. dr. Marc van Oostendorp, 2021)
  • MNL-Fellowship van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor Norm en taalgebruik in het Leidse universitaire verleden (1574-1811) (persoonlijk, 2020)
  • Nominatie Onze Taal/ANV-taalboekenprijs voor Het Groot Nederlands Vloekboek en Het Groot Vlaams Vloekboek (team, eerste auteur, 2019)
  • Erasmus+ Grant voor onderzoeksverblijf Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  • Best beoordeelde sessie voor Christ fucking shit merde wat zijn vloeken interessant! op DRONGO Festival (persoonlijk, 2018)
  • Shortlist LOT Populariseringsprijs voor Geheimen van de Nederlandse taal. Lespakketten taalkunde voor de middelbare school. (persoonlijk, 2018)
  • Shortlist LOT Populariseringsprijs voor MOOC The miracles of human language: an introduction to linguistics (team, coördinator prof. dr. Marc van Oostendorp, 2016)
  • CLS-beurs voor promotieproject Change your language! Effects of prescriptivism on the grammar of Dutch in the 20th century (persoonlijk, 2016)
  • Best Paper Award CMN 2015 voor Animacy Detection in Stories (team, eerste auteur dr. Folgert Karsdorp, 2015)
  • Longlist LOT Populariseringsprijs voor weblog De Taalpassie van Milfje (team, met dr. Sterre Leufkens, 2013, 2014, 2015)