Schrijven overig

Columnist – Sinds april 2021 ben ik columnist bij De Lage Landen (voorheen Ons Erfdeel). In 2019 was ik eens per twee weken op woensdag te horen bij De Ochtend van Vier op Radio 4. In 2018 had ik een kortstondige column op de website van taaladviesbijbel De Schrijfwijzer.

Blogger – Ik schrijf structureel voor drie blogs: De Taalpassie van Milfje (2012-) over alles wat taal te maken heeft; Neerlandistiek (2013-) over de Nederlandse taal, en mijn eigen onderzoeksblog (2016-) over mijn eigen onderzoek en wetenschappelijke bestaan. Daarnaast heb ik incidentele bijdrages geleverd aan Bridging the Unbridgeable over taaladvies, Van Dale Uitgevers, en Taalvoutjes.

Rapporten

  • Van der Meulen, M. (2019). Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2017-2018. Promovendi Netwerk Nederland (hier)
  • Rys, K., M. van der Meulen, F. Hinskens, F. Van der Gucht, J. De Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet (2017) Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven. Den Haag: Nederlandse Taalunie (hier)
  • Van der Meulen, M., F. van der Gucht, F. Hinskens, J. de Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet (2016) Aan het werk met de Staat van het Nederlands! Over de taalkeuze van Vlamingen en Nederlanders in het bedrijfsleven. Den Haag: Nederlandse Taalunie. (hier)

Opiniemaker – Vox (2020); NRC (2018); Ukrant (2018) ScienceGuide (2017)

Muziek – Voor label 7MNTN schreef ik liner notes voor een tiental producties (o.a. Caspar Vos, Vincent van Amsterdam en Lucia Swarts, zie hier). Ik schreef en schrijf ook incidenteel over Nederlandse klassieke muziek, in het bijzonder klarinetmuziek.