Populair-wetenschappelijke publicaties

Boeken

  • Van der Sijs, N.; L. Fonteyn & M. van der Meulen (red.) (2021 te verschijnen). Wat gebeurt er in het Nederlands?! Utrecht: Sterck & De Vreese
  • Van der Meulen, M.; F. Van der Gucht, R. Verlinde & W. Van Beylen (2018). Het Groot Nederlands Vloekboek. Tielt: Lannoo. (hier)
  • Van der Gucht; M. van der Meulen; R. Verlinde & W. van Beylen (2018). Het Groot Vlaams Vloekboek. Tielt: Lannoo. (hier)
  • Leufkens, S. & M. van der Meulen (2017). Opzienbarende ontdekkingen over taal. Utrecht: Uitgeverij Van Dale (uitverkocht)
  • Van der Meulen, M. (2016). Het eb en vloed van taal. Leiden: Erik Schilp/Stichting Taalmuseum Leiden (hier)
  • Den Boon, T.; R. Hendrickx; S. Leufkens & M. van der Meulen (2016). Taal in 2015. Utrecht: Uitgeverij Van Dale

Artikelen

  • Meulen, M. van der (2021). IJzervreters en genuanceerde gidsen. Een eeuw taaladviesboeken. Onze Taal, 90 (4): pp. 4-6.
  • Van Herpt, C., M. van der Meulen en T. Redl. (2019) Voorbeeldzinnen kunnen het goede voorbeeld geven. Levende Talen Magazine 2019(4): pp. 18-21
  • Van der Meulen, M. (2019). Vloekonderzoek onder (tekst)professionals. Tekstblad 2019 (1): pp. 20-23
  • Van der Meulen, M. (2019) Obama, SCUBA or gift? Authority and argumentation in online discussion on the pronunciation of GIF. English Today.  (hier)