Wetenschappelijke publicaties

2023

M. van der Meulen. 2023. Unraveling prescriptivism. Relations between language advice publications and language use in the Netherlands. PhD thesis. LOT: Utrecht (Open Acces, hier)

2022

Suijkerbuijk, M, S. Leufkens and M. van der Meulen. 2022. De dochter doet een powernap. Definite article possessives with kinship terms in Dutch. Linguistics in the Netherlands 39, edited by Jorrig Vogels and Sterre Leufkens: 192‒ 208. Amsterdam: Benjamins. (Open Acces, hier)

Reijnierse, W.G. & M. van der Meulen. 2022. De invloed van verwijzing naar wetenschappelijke autoriteit op de waarheidsperceptie van plausibel maar onjuist weergegeven wetenschapsnieuws. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 50(3): 169-192. doi: 10.5117/TCW2022.3.003.REIJ (Open Access)

Van der Meulen, M. 2022. Are we indeed so illuded? Recency and Frequency Illusions in Dutch prescriptivism. Languages 2022, 7(1), 42; doi: 10.3390/languages7010042 (Open Access, pdf hier)

Van der Meulen, M. 2022. Leiden University Resolutions Appendici Corpus (1575–1811). Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, 1-10. doi: 10.1163/24523666-07010001 (Open Access, pdf hier)

Van der Meulen, M. & G. Rutten 2022. Prescriptivism on Its Own Terms. Perceptions and Realities of Usage in Siegenbeek’s Lijst (1847). Language & History. doi: 10.1080/17597536.2021.2011563 (Open Access, pdf hier)

2021

Van der Meulen, M. 2021. Prescriptivism and the evaluation of variation: a changing relationship? In C. Bălășoiu, C. Mîrzea Vasile & I. Nedelcu (Eds.), Limba română – modernitate și continuitate în cercetarea lingvistică Actele celui de al XX-lea COLOCVIU INTERNAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ (București, 20‒21 noiembrie 2020) (pp. 413-424). Bucharest (pdf hier)

Van der Meulen, M. 2021. Taaladvies en de onderdrukking van variatie. In V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Jongbloed-Faber & H. Van de Velde (Eds.) De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Lezingen gehouden op de internationale streektaalconferentie in Leeuwarden op 8 juni 2018 . Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten, 13-26. (PDF hier)

2020

Van der Meulen, M. & N. van der Sijs 2020. Aan het Nederlands lijkt best wat te knutselen. Nederlandse Taalkunde 25 (2), 387-396. (pdf hier)

Van der Meulen M. 2020. Language should be pure and grammatical: Values in prescriptivism in the Netherlands 1917-2016.  Chapman, D. & Rawlins, J. D. (eds.). Language Prescription Values, Ideologies and Identity. Multilingual Matters Ltd, pp 121-144 (pdf hier)

Van der Meulen, M. & W.G. Reijnierse 2020. FactCorp: A Corpus of Dutch Fact-checks and its Multiple Usages. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), Marseille, 11–16 May 2020. pp. 1286–1292 (pdf hier)

2018 en eerder

Van der Meulen, M. 2018. Do we want more or less variation? The comparative markers als and dan in Dutch prescriptivism since 1900. in B. le Bruyn & J. Berns (eds.) Linguistics in the Netherlands 2018. Amsterdam: Benjamins. pp. 79-96 (pdf hier)

Smakman, D.. & M. van der Meulen. 2017. The elusive dialect border. Drawing outlines in changing sociolinguistic settings. in R. Bassiouney (Ed.) Identity and Dialect Performance: A Study of Communities and Dialects. Abingdon: Routledge. (pdf hier)

Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch & T. Meder 2015. MOMFER: A Search Engine of Thompson’s Motif-Index of Folk Literature. Folklore, Vol. 126-1. pp. 37-52 (pdf hier)

Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch, & T. Meder 2015. Animacy Detection in Stories. Paper gepresenteerd op de 6th International Workshop on Computational Models of Narrative, Atlanta. (pdf hier)