Onderwijs

Academisch

2017-2018 Samen met dr. Gudrun Reijnierse gaf ik het vak Wetenschapsjournalistiek. We gaven allebei drie hoorcolleges, en we begeleiden allebei één werkgroep. We behandelden een aantal theoretische en taalkundige aspecten, we praatten over o.a. de fact check als genre, en we werkten met studenten aan een aantal wetenschapsjournalistieke producten.

2017-2018 Ik begeleid dit jaar twee scripties, een over representativiteit in L1 en L2 boeken Nederlands, en een over een taaladviesboek voor Nederlands-Indië. Daarnaast heb ik drie stages begeleid, over bovenstaande onderwerpen en over het taaladviesprobleem GIF/DJIF.

2017-2018 Ik gaf twee hoor- en bijbehorende werkcolleges bij het vak Inleiding Taalkunde, een verplicht vak voor eerstejaars. Mijn colleges gingen over topologie en grammaticale niveaus.

2014-2015 Ik was onderwijsassistent bij de Massive Open Online Course Miracles of Human Language. Een gratis online inleiding taalwetenschap, die je hier kunt volgen. Of je kunt alle filmpjes hier kijken. Mijn rol bestond uit storyboards schrijven, beroemde taalwetenschappers interviewen (zoals Noam Chomsky), meedoen in filmpjes en het forum modereren.

2012 Ik was een semester lang studentassistent voor vak Sociolinguïstiek bij prof. dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade. Ik werkte met het programma Peerwise. Studenten moesten iedere week multiple choice vragen construeren en beantwoorden. Ik gaf zowel op de vorm als op de inhoud commentaar.

Muziek

2006-2014 Klarinet- en saxoofonles, zowel privé als groeps. Verschillende lokaties vast (Leiderdorp, Zoetermeer) en als incidentele invaller (Zwijndrecht, Pijnacker, Sassenheim).

2009-2010 Luistercursus Klassieke Muziek op CKC Zoetermeer

2008-2009 Docent aan Music Conservatory Amman, Jordanië. Klarinet- en saxofoonles privé, klassikaal theorieles voor beginners.

2008-2009 Muziekdocent SOS Kinderdorp Amman, Jordanië

Anders

2009-2010 Docent Engels Bonaventura College Leiden. Men zat omhoog, omdat een collega overspannen was uitgevallen, en dus nam ik zes maanden lang de lessen Engels waar voor twee 4HAVO-klassen en één 4VWO-klas. Een pittige uitdaging, waar ik totaal onvoorbereid op was, maar waar ik wel enorm veel van heb geleerd.