Onderwijs

Ik heb een breed onderwijsprofiel. Ik heb zowel hoor- als werkcolleges gegeven over een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder inleiding taalwetenschap, persuasieve communicatie en wetenschapsjournalistiek. Hierbij werkte ik met studenten van verschillende opleidingen. Daarnaast heb ik meerdere scripties en stages begeleid, zowel individueel als in een groep. Ook heb ik ervaring met het maken van online content, in de vorm van kennisclips, maar ook als MOOC.

2019-2020

 • Coördinator en docent Corpustaalkunde, onderdeel van Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (tweedejaars Nederlandse Taal en Cultuur). Vakontwerp en invulling, zes hoor- en werkcolleges, tentamen, opdrachten, studiehandleiding
 • Docent Designing Persuasive Texts (tweedejaars Communicatie- en Informatiewetenschappen). Engelstalig: 8x drie parallelle werkgroepen
 • Bachelorscriptiegroep Effects of swear words in a foreign language in advertising (International Business Communication, met dr. Frank van Meurs). Begeleiding van 10 studenten, deels online vanwege covid

2018-2019

 • Coördinator en docent Corpustaalkunde, onderdeel van Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (tweedejaars Nederlandse Taal en Cultuur). Vakontwerp en invulling, zes hoor- en werkcolleges, tentamen, opdrachten, studiehandleiding
 • Honours Wetenschapjournalistiek universiteitsbreed (2x 1 college) en voor managementwetenschappen (1x 2 colleges)
 • Scriptiebegeleiding van scriptie over relatie tussen vloeken en pijnbestrijding
 • Stagebegeleiding ‘Vloeken in Nederlandse Literatuur’
 • Twee hoor- en werkcolleges bij Inleiding Taalkunde (eerstejaars Nederlandse Taal en Cultuur)
 • Gasthoorcollege over taboewoorden bij Woord en Woordgebruik (tweedejaars Taalwetenschap)
 • Wetenschapsjournalistiek bijgewerkt en vertaald naar Engels, o.a. nieuwe literatuur

2017-2018

 • Docent Wetenschapsjournalistiek (minor Journalistiek, met dr. Gudrun Reijnierse). Vakontwerp en invulling, drie hoorcolleges, zes werkgroepen.
 • Scriptiebegeleiding van scripties over representativiteit in L1 en L2-lesboeken Nederlands, en over taaladviesboek voor Nederlands-Indië.
 • Stagebegeleiding over representativiteit in L1 en L2-lesboeken Nederlands, taaladviesboek voor Nederlands-Indië. en het taaladviesprobleem GIF/DJIF online.
 • Twee hoor- en werkcolleges bij Inleiding Taalkunde (1e jaars Nederlandse Taal en Cultuur)

2014-2015 Onderwijsassistent bij Massive Open Online Course Miracles of Human Language (zie hier). Ontwerp, storyboards schrijven, interviews, productie-assistentie, participatie en moderatie van forum.

2012 Studentassistent voor vak Sociolinguïstiek bij prof. dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade. Multiple choice vragen van studenten iedere week verwerken en becommentariëren.