Onderwijs

2018-2019

  • Coördinator en docent Corpustaalkunde, onderdeel van Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (tweedejaars Nederlands). Vakontwerp en invulling, zes hoor- en werkcolleges, tentamen, opdrachten, studiehandleiding
  • Honours Wetenschapjournalistiek universiteitsbreed (2x 1 college) en voor managementwetenschappen (1x 2 colleges)
  • Stagebegeleiding ‘Vloeken in Nederlandse Literatuur’
  • Twee hoor- en werkcolleges bij Inleiding Taalkunde (eerstejaars Nederlands)
  • Gasthoorcollege over taboewoorden bij Woord en Woordgebruik (tweedejaars Taalwetenschap)
  • Wetenschapsjournalistiek bijgewerkt en vertaald naar Engels, o.a. nieuwe literatuur

2017-2018

  • Docent Wetenschapsjournalistiek (minor Journalistiek, met dr. Gudrun Reijnierse). Vakontwerp en invulling, drie hoorcolleges, zes werkgroepen.
  • Scriptiebegeleiding van scripties over representativiteit in L1 en L2-lesboeken Nederlands, en over taaladviesboek voor Nederlands-Indië.
  • Stagebegeleidingover bovenstaande onderwerpen en over het taaladviesprobleem GIF/DJIF online.
  • Twee hoor- en werkcolleges bij Inleiding Taalkunde (1e jaars Nederlands)

2014-2015 Onderwijsassistent bij Massive Open Online Course Miracles of Human Language (zie hier). Ontwerp, storyboards schrijven, interviews, productie-assistentie, participatie en moderatie van forum.

2012 Studentassistent voor vak Sociolinguïstiek bij prof. dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade. Multiple choice vragen van studenten iedere week verwerken en becommentariëren.