Out of your fucking/f*cking/f****** mouth

Veel media worstelen met vloekwoorden. Rapporteer je iets helemaal, laat je een woord weg, kies je voor een tussenoptie? Een van de bekendste strategieën is het gebruik van asterisken voor sommige letters in een scheld- of vloekwoord (niet te verwarren met het gebruik van alleen symbolen, zoals vaak in stripverhalen gebeurt, en wat een grawlix … Lees verder Out of your fucking/f*cking/f****** mouth

Waar zijn taalnormen voor bedoeld?

Ik raakte gisteren verzeild in een interessant gesprek op Twitter. Aanleiding was deze tweet: https://twitter.com/ReneeWittens/status/1233388145745580034 Het ging om het nummer Niks mooiers as dat van Daniël Lohues. Omdat dit soort uitspraken me altijd enorm prikkelt, probeerde ik wat achtergrondinfo te geven over de beregeling van als/dan en het gebruik daarvan in dialecten. Er ontspon zich een gesprek … Lees verder Waar zijn taalnormen voor bedoeld?

Een erge mooie auto

Over het algemeen kent het Nederlands geen flectie op bijwoorden. Er zijn wat versteende overblijfsels uit een tijd dat die wel bestond (zoals gaarne), maar die voelen (voor mij althans) duidelijk archaïsch aan. Toch is er één vrij bekende uitzondering: het intensiverende bijwoord 'heel'. Dat komt zowel in onverbogen als verbogen vorm voor: Dit is … Lees verder Een erge mooie auto

Against meningen over het English

Veel mensen maken zich druk over verengelsing van de Nederlandse taal en samenleving. Er is nauwelijks een zelfrespecterend taaladviesboek of het bevat geen stukje over te mijden anglicismen. Ook in kranten en andere media staan met enige regelmaat opinieartikelen, waarbij de focus vaak ligt op het hoger onderwijs. Dat domein is ook het primaire doelwit … Lees verder Against meningen over het English

Vaders fiets: geen Engels maar uitbreiding

Eerder deze week verscheen op Neerlandistiek een interessant stukje van Fabian Stolk, waarin hij reflecteert op de constructie 'de dichters plicht'. Hij vermoedt dat: "sinds de officieuze afschaffing (c.q. het in onbruik raken) van de naamvallen (...) in het Nederlands taalgebruik, een Engelstalige genitiefconstructie is/wordt geïmporteerd als (principieel overbodige) Ersatz." Nu kun je natuurlijk discussiëren … Lees verder Vaders fiets: geen Engels maar uitbreiding

Een toneelstuk over taaladvies?!

Uitspraken over goede en foute taal vinden hun weg naar allerlei cultuurproducten. Een mooi voorbeeld is een scene uit de Amerikaanse versie van The Office, waarin uitgebreid wordt gediscussieerd over de bekende kwestie who/whom. Op mijn zusterblog Milfje zijn blogs over liedjes te vinden die metalinguistische uitspraken (uitspraken over taal) bevatten, zoals het reactionaire Word Crimes van Weird Al Yankovic. Peter-Arno … Lees verder Een toneelstuk over taaladvies?!