Publicaties

De afgelopen jaren heb ik al een en ander gepubliceerd op academisch gebied. Hieronder is een overzicht te vinden. Op LinkedIn staan wat abstracts. Ik hoop in de toekomst korte beschrijvingen toe te voegen.

Hoofdstuk

2017 Smakman, D., M. van der Meulen. “The elusive dialect border. Drawing outlines in changing sociolinguistic settings”. in Reem Bassiouney (Ed.) Identity and Dialect Performance: A Study of Communities and Dialects. Abingdon: Routledge.

Artikel

2019 Van der Meulen, M. Obama, SCUBA or gift? Authority and argumentation in online discussion on the pronunciation of GIF. English Today doi.org/10.1017/S0266078419000142

2019 Van Herpt, C., M. van der Meulen en T. Redl. Voorbeeldzinnen kunnen het goede voorbeeld geven. Levende Talen Magazine 2019(4): pp. 18-21

2019 Van der Meulen, M. Vloekonderzoek onder (tekst)professionals. Tekstblad 2019 (1): pp. 20-23

2018 Van der Meulen, M. Do we want more or less variation? The comparative markers als and dan in Dutch prescriptivism since 1900. in B. le Bruyn & J. Berns (eds.) Linguistics in the Netherlands 2018. Amsterdam: Benjamins. pp. 79-96 (hier)

2015 Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch, T. Meder. “MOMFER: A Search Engine of Thompson’s Motif-Index of Folk Literature”. in Folklore, Vol. 126-1. pp. 37-52 (hier)

2015 Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch, T. Meder. “Animacy Detection in Stories”. Paper gepresenteerd op de 6th International Workshop on Computational Models of Narrative, Atlanta. (hier)

Rapport

2017 Rys, K., M. van der Meulen, F. Hinskens, F. Van der Gucht, J. De Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet. Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven. Den Haag: Nederlandse Taalunie (hier)

2016 Van der Meulen, M., F. van der Gucht, F. Hinskens, J. de Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet. Aan het werk met de Staat van het Nederlands! Over de taalkeuze van Vlamingen en Nederlanders in het bedrijfsleven. Den Haag: Nederlandse Taalunie. (hier)