Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Meulen, M.S. van der (2021). Taaladvies en de onderdrukking van variatie. In V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Jongbloed-Faber & H. Van de Velde (Eds.), De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Lezingen gehouden op de internationale streektaalconferentie in Leeuwarden op 8 juni 2018. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten. pp. 13-26.

Van der Meulen, M. & N. van der Sijs (2020). Aan het Nederlands lijkt best wat te knutselen. Nederlandse Taalkunde 25 (2), 387-396.

Van der Meulen M. (2020). Language should be pure and grammatical: Values in prescriptivism in the Netherlands 1917-2016.  Chapman, D. & Rawlins, J. D. (eds.). Language Prescription Values, Ideologies and Identity. Multilingual Matters Ltd

Van der Meulen, M. & W.G. Reijnierse (2020). FactCorp: A Corpus of Dutch Fact-checks and its Multiple Usages. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), Marseille, 11–16 May 2020. pp. 1286–1292 (hier)

Van der Meulen, M. (2019) Obama, SCUBA or gift? Authority and argumentation in online discussion on the pronunciation of GIF. English Today.  (hier)

Van der Meulen, M. (2018). Do we want more or less variation? The comparative markers als and dan in Dutch prescriptivism since 1900. in B. le Bruyn & J. Berns (eds.) Linguistics in the Netherlands 2018. Amsterdam: Benjamins. pp. 79-96 (hier)

Smakman, D., M. van der Meulen. (2017) The elusive dialect border. Drawing outlines in changing sociolinguistic settings. in R. Bassiouney (Ed.) Identity and Dialect Performance: A Study of Communities and Dialects. Abingdon: Routledge.

Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch, T. Meder (2015). MOMFER: A Search Engine of Thompson’s Motif-Index of Folk Literature. Folklore, Vol. 126-1. pp. 37-52 (hier)

Karsdorp, F., M. van der Meulen, A. van den Bosch, T. Meder (2015). Animacy Detection in Stories. Paper gepresenteerd op de 6th International Workshop on Computational Models of Narrative, Atlanta. (hier)

Populair-wetenschappelijke publicaties

Meulen, M. van der (2021). IJzervreters en genuanceerde gidsen. Een eeuw taaladviesboeken. Onze Taal, 90 (4): pp. 4-6.

Van Herpt, C., M. van der Meulen en T. Redl. (2019) Voorbeeldzinnen kunnen het goede voorbeeld geven. Levende Talen Magazine 2019(4): pp. 18-21

Van der Meulen, M. (2019). Vloekonderzoek onder (tekst)professionals. Tekstblad 2019 (1): pp. 20-23

Van der Meulen, M.; F. Van der Gucht, R. Verlinde & W. Van Beylen (2018). Het Groot Nederlands Vloekboek. Tielt: Lannoo. (hier)

Van der Gucht; M. van der Meulen; R. Verlinde & W. van Beylen (2018). Het Groot Vlaams Vloekboek. Tielt: Lannoo. (hier)

Leufkens, S. & M. van der Meulen (2017). Opzienbarende ontdekkingen over taal. Utrecht: Uitgeverij Van Dale (uitverkocht)

Van der Meulen, M. (2016). Het eb en vloed van taal. Leiden: Erik Schilp/Stichting Taalmuseum Leiden (hier)

Den Boon, T.; R. Hendrickx; S. Leufkens & M. van der Meulen (2016). Taal in 2015. Utrecht: Uitgeverij Van Dale

Wetenschappelijke presentaties

Meulen, M. van der & Kostadinova, V. (2021). Who corrects whom? Prescriptivism, power dynamics and personality in American comedy series. 26-27 February 2021. Illinois, Sociolinguistics Symposium 2021. Online.

Meulen, M. van der & Rutten, G. (2021). What do prescriptivists know about usage? The influence of usage on Siegenbeek’s Woordenlijst (1847). 8-10 January 2021. Third Annual Meeting North American Research Network in Historical Sociolinguistics. Online.

Meulen, M.S. van der (2020). How about that famous Dutch tolerance? Dutch morphosyntactic language norms and the acceptance of variation. Workshop Standardization and Usage: A Comparative Approach. Bucharest, 20-21 November 2020. Online.

Van der Meulen, M. (2020). “Ja uhm voorzitter uh”: Normatieve invloed op de verslagen van de Tweede Kamer. Grote Taaldag 2020, Utrecht, 31 January 2020.

Van der Meulen, M. (2020). The Different Faces of Prescriptivism: A Multidimensional Approach to Language Norms. Poster presented at 2020 Tilburg University LOT Winterschool. Tilburg, 13 January 2020.

Van der Meulen, M (2020). Use, institution and feeling: A multidimensional study of verbal norms in Dutch, Forum for Germanic Language Studies Conference 2020, Bristol, 10 January, 2020.

Van der Meulen (2020). Van boven of van beneden? Norm en gebruik bij de spelling van de k-klank 1575-1811Spelling in ontwikkeling, Gent, 13 December 2019

Van der Meulen, M. (2019). Institution, attitude and usage: Towards a multidimensional approach of studying language norms. Moving Humanities, Nijmegen, 24 oktober 2019.

Reijnierse, W. G. & M. van der Meulen (2019). Trust the professor? The influence of authority on the plausibility of science news, Future of Journalism 2019 Conference, Cardiff, 12-13 September, 2019.

Van der Meulen, M. & N. van der Sijs (2019). A tsunami of English? Counting loanwords in Dutch newspapers 1950-2002, ICHLL-10, Leeuwarden, 12-14 June, 2019.

Van der Meulen, M. (2019). Dutch prescriptivism in the 20th century: what is it and what does it do? Linguistics colloquium, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 17 May 2019 (invited)

Van der Meulen, M. (2019). HEUL vreemd: analysing a new intensifier in Dutch, T.W.I.S.T. Conference, Leiden, 12-13 April, 2019.

Van Uden, H. & M. van der Meulen (2019). “Fucking hoer, gore kankerpatiënt”: cursing in modern Dutch literature, T.W.I.S.T. Conference, Leiden, 12-13 April, 2019.

Van der Meulen, M. (2019) Een hele interessante zaak: flectie bij het intensiverende bijwoord in het Nederlands, Grote Taaldag 2019, Utrecht, 2 February, 2019.

Van der Meulen, M. & L. Tollenaar (2018). The pronunciation of GIF: Authority and argumentation in online prescriptivismSecond International Conference on Sociolinguistics, Budapest, 7 September, 2018.

Van der Meulen, M. (2018). Grammatical variation and prescriptivism in 20th century DutchCorpus Linguistics Summer School 2018, Birmingham, 25-29 June, 2018.

Van der Meulen, M. (2018). Taaladvies en de onderdrukking van variatie. Presentatie op 13e SND Streektaalconferentie, Leeuwarden, 8 juni 2018. (abstract hier)

Van der Meulen, M. (2018). “Een zeer ouwe, droge, taaie koe uit een sloot vol haat”: taaladvies over de kwestie als/dan in Nederland (1932-2016). Presentatie gegeven op De Grote Taaldag, Utrecht, 3 februari 2018.

Grisel, B.; M. van der Meulen & N. van der Sijs (2018). Een kwantitatieve grammaticografie van het Nederlands, Grote Taaldag 2018, Utrecht, 3 February, 2018.

Van der Meulen, M. (2017). Changing values in 20th century prescriptivism in the Netherlands. Presentatie gegeven op 2017 Conference on Prescriptivism, Park City (Utah), 21-23 juni 2017

Van der Meulen, M. (2017). Knowing the neighbors: Combining three different methods from perceptual dialectology in Twente and Salland. Presentatie gegeven op de Sociolinguistics Circle, Universiteit Tilburg. 31 maart 2017

Kostadinova, V.; M. van der Meulen; F. Karsdorp (2016). “Annotation and comparative analysis of metalanguage in usage guides: A bottom-up approach”. Presentatie gegeven op de Effects of Prescriptivism in Language History Workshop, Universiteit Leiden. 21 januari 2016 (presentatie hier)

Van der Meulen, M. (2015). Production and/ or Perception: Determining Dialect Boundaries. Presentatie gegeven op Globalising Sociolinguistics Conferentie, Universiteit Leiden. 19 juni 2015

Van der Meulen, M. (2015). Ain’t no party like a lukewarm party: Temperature terms and their semantic extensions in Dutch. Presentatie gegeven op de 9th T.W.I.S.T. Student Conference for Linguistics, Universiteit Leiden. 10 april 2015

Populair-wetenschappelijke presentaties

Reijnierse, W.G. & M. van der Meulen (2019). Vertrouw de professor (of niet?!). Over nepnieuws en autoriteit. Lezing gegeven op Drongo talenfestival, Nijmegen, 25 oktober 2019

Van der Meulen, M. & W.G. Reijnierse (2019). Wie spreekt de waarheid? Nepnieuws en autoriteit. Lezing gegeven voor studentenvereniging VGSN-TQ, Nijmegen, 19 september 2019

Van der Meulen, M. (2019). Corpora in de taalkunde. Lezing docentencursus internationale neerlandistiek. Universiteit Utrecht, Utrecht 29 augustus 2019

Van der Meulen, M. (2018). Christ fucking shit merde wat zijn vloeken interessant. Lezing gegeven op Drongo talenfestival, Nijmegen, 10 november 2018

Van der Meulen, M. (2018). Christ fucking shit merde wat zijn vloeken interessant. Lezing gegeven voor studievereniging InTenS, Radboud Universiteit, Nijmegen, 10 november 2018

Van der Meulen, M.; J. Piepers; S. Lestrade & P. de Swart (2017). Stem op de slogan? Lunchlezing in het kader van het facultaire thema ‘In de peiling’. Radboud Universiteit, 23 oktober 2017 (abstract hier)

Van der Meulen, M. (2017). Taalfouten in het Nederlands: Waarom het fijn is dat hun fouten maken. Lezing voor studievereniging InTens. Presentatie gegeven op Radboud Universiteit. 5 september 2017

Leufkens, S. & M. van der Meulen (als Milfje Meulskens) (2017). Taal is meer dan vout of echt je ding. Schrijversduo Milfje Meulskens over de lol en noodzaak van het populariseren van taalwetenschap. Presentatie gegeven op Festival Wonderfeel, 23 juli 2017

Van der Meulen, M. (2017). Taalfouten zijn niet fout maar goed (voor de taalwetenschap). Presentatie gegeven op Radboud Universiteit in het kader van Regionale Manifestatie plaats van de Wetenschapsoriëntatie. 7 juni 2017

Van der Meulen, M. (2017). Taalfouten zijn niet fout maar goed (voor de taalwetenschap). Presentatie gegeven op Dr. Knippenbergcollege Helmond in het kader van Academische Dagen voor 5 vwo. 22 mei 2017

Van der Meulen, M. (2017). Communiceren moet je leren: popularisatie herbezien. Presentatie gegeven op “Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet: de toekomst van de geesteswetenschappen” symposium voor de 60e verjaardag van prof. dr. Nicoline van der Sijs. 1 april 2015

Rapporten

Van der Meulen, M. (2019). Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2017-2018. Promovendi Netwerk Nederland (hier)

Rys, K., M. van der Meulen, F. Hinskens, F. Van der Gucht, J. De Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet (2017) Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven. Den Haag: Nederlandse Taalunie (hier)

Van der Meulen, M., F. van der Gucht, F. Hinskens, J. de Caluwe, W. Heeringa, M. van der Peet (2016) Aan het werk met de Staat van het Nederlands! Over de taalkeuze van Vlamingen en Nederlanders in het bedrijfsleven. Den Haag: Nederlandse Taalunie. (hier)