Publicaties

De afgelopen jaren heb ik al een en ander gepubliceerd op academisch gebied. Hieronder is een overzicht te vinden. Op LinkedIn staan wat abstracts. Ik hoop in de toekomst korte beschrijvingen toe te voegen.

Hoofdstuk

2017 Smakman, D.; M. van der Meulen (20 November 2017). “The elusive dialect border. Drawing outlines in changing sociolinguistic settings”. in Reem Bassiouney (Ed.) Identity and Dialect Performance: A Study of Communities and Dialects. Abingdon: Routledge.

Artikel

2015 Karsdorp, Folgert; Marten van der Meulen; Antal van den Bosch; Theo Meder. “MOMFER: A Search Engine of Thompson’s Motif-Index of Folk Literature”. in Folklore, Vol. 126-1. (via hier)

2015 Karsdorp, Folgert; Marten van der Meulen; Antal van den Bosch; Theo Meder. “Animacy Detection in Stories”. Paper gepresenteerd op de 6th International Workshop on Computational Models of Narrative, Atlanta. (hier)

Rapport

2016 Van der Meulen, Marten; Fieke van der Gucht; Frans Hinskens; Johan de Caluwe; WIlbert Heeringa; Maarten van der Peet. “Aan het werk met de Staat van het Nederlands! Over de taalkeuze van Vlamingen en Nederlanders in het bedrijfsleven. Den Haag: Nederlandse Taalunie. (hier)